Авторски права и уеб сайтове

Темата за Авторските права е особено актуална в последните дни в нашия офис. Категорично бързаме да подчертаем, че от самото си създаване Ей Би Си Дизайн енд Комюникейшън е насърчавала развитието на българския уеб и легалното използване на текстове, кодове и снимки. За актуалността на това твърдение към днешна дата ето текст, който присъства във всяка наша оферта за уеб работа или уебсайт:

“В работата си ползваме легален софтуер. Цялото софтуерно и дизайн решение след приключване работата по сайта става притежание на Възложителя. Не насърчаваме използването на “взаимствани” текстови и графични материали от други сайтове. При необходимост използваме наши, безплатни или такива, с покрити от Възложителя авторски права. Отговорността за съдържанието – текстове и снимки, е на Възложителя.”

Авторските права са наистина сложен казус и ние ги уважаваме доколкото бизнесът ни е преко обвъзран с тях.

Коментар “Авторски права и уеб сайтове

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *