Честит ден на програмиста!

256-тия ден от годината е празник на програмистите. В Русия е официален празник, у нас – неофициален. Това не пречи да кажем две добри думи за колегите програмисти. Да са ни живи и здрави и ако преценят да вземат по бира за празника.

Знаете ли кога е денят на дизайнерите?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *