Бизнес закуска Foursquare

Геолоциране и геотаргетиране. Какво да правим във Foursquare? Как бизнесът ни да присъства там? Колко време е нужно, колко средства?

На тези теми и още други идеи онлайн активности поговорихме с наши клиенти на традиционните ни бизнес закуски. Денис специално дойде от Варна, за да ни сподели ноу хау:

Facebook не е всичко, важни са още куп онлайн места, на които трябва да присъстваме не само защото пазарът го налага, а най-вече защото клиентите ни са там и го очакват.

Комуникационна стратегия, маркетингова стратегия, екшън план – обадете ни се още сега, за да ви помогнем да ги реализирате в онлайн пространството 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *