Съдържание и уеб

Искате уеб сайт? А готови ли сте да отделите време за това?

Изграждането на уеб сайт, който представя бизнеса, удовлетворява клиентите и генерира приходи се създава трудно. И най-важното – това е двустранен процес. Решили сте какъв сайт точно искате и сте избрали най-добрата уеб агенция за изработването му. Но не може да считате, че Вашата част от работата е свършена и следва само да одобрявате и коментирате дизайна.

Интересното и сложното тепърва започват. Трябва да измислите съдържанието на уеб сайта. Къде какво ще пише, къде ще има картинки и какви точно картинки. А видео? Корпоративни презентации? Новини? Вашата дигитална агенция с радост ще Ви консултира за тези неща, но движещата сила сте Вие. Защото Вие най-добре знаете какво точно имате да кажете на публиката си.

Изключително рядко имаме клиенти, които са готови предварително със съдържанието на сайтовете си. Написали са си текстове, харесали са си снимки и … просто трябва да ги споделят с онлайн аудиторията. В масовия случай първо търсим връзка с аудиторията и след това започва чуденето както точно да й кажем.

Ще се радваме да сте от първата група! Ако сте от втората – ще помагаме с каквото можем 🙂 Имаме чудесен отдел за копирайт.

Коментар “Съдържание и уеб

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *