Има ли нужда НПО секторът от онлайн маркетинг? Категорично Да!

семинар НПО онлайн комуникации

НПО сектора и организациите с идеална цел имат силна нужда от активно, атрактивно и интерактивно присъствие в социалните мрежи и онлайн като цяло. Как да подберат подходящите социални канали за популяризиране на своите кампании, така че да достигнат до по-голяма публика и реализират повече конверсии – има как!
Разбира се в началото винаги стоят ясно дефинираните цели и мисия, и добре направената уеб страницата, на която публиката бързо да разбере за тях, както и да идентифицира веднага какво може да направи (наличие на бутони Call-to-action).

Еднодневният семинара за НПО се проведе на 18 май.

Жюстин Томс постави акцент и върху съдържанието – какъв е подходящият вид и форма на съдържанието и с какво темпо да бъде публикувано. Колко е важно да се изберат точните послания, необходимостта от ключови думи и в кои социални платформи биха привлекли най-голяма публика. Как да се планират и реализират кампании и събития.

НПО организациите са онези сдружения на хора, работещи в името на полезни за обществото каузи, без да търсят икономическа изгода. Именно за това е важно техните послания да достигат бързо и ефективно до по-голяма аудитория чрез дигиталните канали.
Създаването на онлайн партньорства и търсенето на подкрепа от други организации също може да допринесе за успешното онлайн присъствие и достигането до по-широка аудитория.

Във втората част на семинара, гост-лекторът Генадий Воробьов разказа за програмата Google Ad Grants, специално предназначена за благотворителни организации, която предоставя безплатно рекламиране с Google AdWords. Чрез тази програма техните социални послания могат да достигнат до значително по-голяма аудитория и да окажат по-голямо въздействие в световен мащаб.
НПО организациите, макар работещи с идеална цел, имат необходимост не по-малко от останалите от адекватен маркетинг за популяризиране на каузите, за които работят и постигане на своите целите.

В случай, че не сте успели да присъствате на семинара „Онлайн маркетинг за НПО“, ние сме тук, за да ви помогнем за вашия успех.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *