04Nov/14

Нова книга: Корпоративна социална отговорност и комуникации

book-small1През изминалите дни излезе от печат новата книга на Жюстин Томс, в съавторство с Марина Стефанова – “Корпоративна социална отговорност и комуникации за устойчиво бизнес развитие”, издадена от ИК Сиела. Ето накратко за книгата.

Защо написахме тази книга
Марина е експерт в областта на КСО и от години работи, преподава, пропагандира пред бизнеса нуждата и възможностите, които КСО дава.
Жюстин е с над 17-годишен опит в областта на онлайн присъствието, Интернет маркетинга и комуникациите, преподава, пише книги и работи за популяризиране комуникационните канали и възможностите за бизнеса чрез комуникации.
Двете решихме, че темите ни са важни, допълващи се и обединяването на обзор, основни теоретични постановки и практически приложения в примери от България днес ще доведе до обучени, мотивиране и вдъхновение за хората от бизнеса.
За кого е тази книга?

  • Тази книга е за собствениците на малък и среден бизнес. За да разшири мирогледа им и да насърчи развиването на устойчив бизнес, комуникации и КСО практики.
  • Тази книга е за специалистите по ПР, комуникация, маркетинг, КСО в компаниите. За да опита да представи нови решения и вдъхновение за ежедневната работа.
  • Тази книга е за хората от НПО сектора, за да ги напъти, вдъхнови и покаже интересни примери.
  • Тази книга е за студентите и начинаещите в сферата на КСО и комуникациите. За да им покаже пътища и да ги мотивира да продължат напред.

28Jun/17

Марина Стефанова за корпоративната социална отговорност

DSC_7412

Представяме ви д-р Марина Стефанова – дългогодишен експерт и изследовател на КСО в България. С нея разговаряме за интегрирането на КСО от малките компании у нас, защо е важно социалната отговорност да е и корпоративна и кои са предизвикателствата пред такъв тип дейност.

Как може една малка компания, като нашата, да интегрира повече КСО в работата си?

Отговорността не се категоризира спрямо размера на компанията. С дейността си всяка оставя отпечатък. В този смисъл, малката фирма има редица преимущества пред голямата: сплотеност, гъвкавост, бързина, липса на тежки административни процедури. Тя лесно може да изпълни инициативи и проекти, с които да увеличи положителното и да намали отрицателното си въздействие.

Ако се чудите откъде да започнете, прегледайте отново досегашната си дейност. Сигурна съм, че вече имате поне една доброволческа акция, една практика на подкрепа на служител или партньор в нужда, малко дарение в натура на съседния социален дом. Това хареса ли ви? Имаше ли смисъл – за мениджмънта, за служителите? Споделихте ли го с клиентите? Те как реагираха? Ако не сте, направете го.

Тези първи стъпки могат да ви ориентират, да поставят първите рамки на вашето разбиране за отговорността на компанията и да тествате това разбиране измежду най-важните групи, които създават и поддържат вашата стопанска дейност.

Има ли вече достатъчно като количество добри примери за CSR в малки фирми и у нас?

Разбира се. Все още се учудвам защо това звучи като новина. Дребните предприемачи са много по-близо до своите служители и клиенти, най-важните им заинтересовани страни. Те реагират на всяка промяна на поведението им и много бързо намират прекия начин да отговорят на нечии потребности. За тях запазването на доброто име е в малките и ежедневни жестове на съпричастност, доверие и подкрепа – въвеждане на гъвкаво работно време, на практики за работа от дома, на лично отношение към лоялните клиенти и т.н.

Кои са основните предизвикателства пред комуникирането на CSR у кампаниите?

Комуникирането на CSR е все още на много ниско ниво в България. Изготвянето на отчети, които да съдържат и нефинансови показатели, да измерват напредъка в прилагането на етичните принципи и практики и приноса им към успеха компанията е рядко срещана практика. А то е от основно значение за две неща. На първо място, за да си дадете ясна представа докъде сте, какво сте постигнали и какво предстои. На второ, за ангажирането на заинтересованите от дейността ви – служители, клиенти, доставчици, партньори. Във времето, този ангажимент се превръща в най-ценния дар, който не можеш да си купиш с пари – доверие.

Какво може всеки от нас да направи, лесно, безболезнено, което все още не правим?

Да проведем един честен, открит и фокусиран разговор с най-важните си заинтересовани страни – служители, клиенти, партньори, колегите от същия бранш. За да „чуем“ какви са очакванията на тези групи към нашата дейност и нашия мениджмънт.

За някои това не е лесно, но за всички е наложително. Защото най-често участниците остават изненадани от получената обратна връзка. В онлайн поредицата CSR AdviceBox можете да научите повече за останалите преимущества на определянето и ангажирането на важните за вас заинтересовани страни.

Пожеланието Ви към партньорите и приятелите на Ей Би Си Дизайн енд Комюникейшън?

Отговорността не е бреме. Тя е възможност. Използвайте я като филтър, през който ежедневната ви стопанска дейност да придобие повече смисъл и добавена стойност, не само за вас, но и за всички, които тя обслужва.

23Feb/15

Марина Стефанова разказва за корпоративната социална отговорност

SONY DSCВ края на 2014 излезе книгата “Корпоративна социална отговорност и комуникации за устойчиво бизнес развитие” с автори Марина Стефанова и Жюстин Томс, издадена от “Сиела”.  В това интервю ви представяме Марина Стефанова – експерт в областта на КСО. От години работи, преподава и пропагандира пред бизнеса нуждата и възможностите, които КСО дава.

Какво означава КСО с едно изречение. И какво включва – доброволчески труд, професионален труд, финансова подкрепа?

Бизнес модел на управление на компанията, който води до нейното устойчиво развитие.

Кои са стъпките за прилагане на КСО в една компания?

Стъпките са поне четири. След като си поставим за цел да прилагаме КСО , трябва да направим честна самооценка на своята досегашна дейност – какви са настоящите ни практики в областта на трудовите отношения, ползване на природните ресурси, антикорупция и прозрачност при взимане на управленски решения. Следва поставяне на задачи, с чието изпълнение да подобрим своите показатели. Изпълнявайки конкретни задачи, ние последователно ангажираме своите служители, собственици, клиенти и партньори вzkniga1 нашата промяна. Когато приключим с текущите предизвикателства, трябва да анализираме наученото и постигнатото и да го споделим с важните за нас публики. Този цикъл се повтаря и постепенно води до дългосрочна промяна по посока формиране на организационна култура на отговорно и етично бизнес поведение.

Откъде трябва да започне една инициатива, проект, кампания – от горе надолу – от управителя на фирмата или от долу нагоре – от служителите?

Според мен трябва да има работещ механизъм да споделяне на добри идеи в компанията. И така инициативите няма да започват отдолу или отгоре, а ще бъдат предмет на съвместни дискусии, брейнсторминг и колективно творчество. Тази споделеност е необходимо условие за реално ангажиране на всички важни участници и успешното осъществяване на всяка инициатива.

 Има ли разлика при КСО практиките в малка и по-голяма компания?

В своята същност целите и смисълът на практиките е един и същ, но мащабите и конкретните средства са различни.

Която е твоята мечта за България, свързана с КСО.

Наистина мечтая в тази посока. Представям си как всички заинтересовани страни (държавните институции, общините, бизнеса, потребителските организации, НПО, синдикатите, академичните институции и медиите) са осъзнали своята собствена отговорност и работят систематично за намаляване на отрицателното си влияние и увеличаване на положителното си въздействие върху обществото. Как всички те обсъждат заедно възможните сценарии на устойчивото ни развитие и как всеки поема ангажименти за неговото случване. И ги създава на практика. Вярвам, че тези ангажименти не са големи политически обещания, нито дългосрочни институционални стратегии, и, най-малко, мащабни бюджетни и частни инвестиции. Те са малките стъпки, с които всеки ден се променяме – към по-прозрачно, по-етично, по-отговорно и по-съпричастно общество.

 

 

 

 

28Feb/07

Социалната ни отговорност

Днес в София се проведе среща, на която имахме честа да сме поканени и да присъстваме, организирана от UNDP и Глобален договор, на която се дискутираха проблемите на Корпоративната Социална Отговорност. Само да напомним, че ABC Design & Communication се присъедини към Глобалния Договор през ноември 2006 г.Представиха се резултати от проучване на Алфа Рисърч за корпоративната социална отговорност, проведено сред средни и големи фирми. Оказа се че 7% от последните имат служител или цял отдел, който да се занимава с КСО.

Присъстващите – представители на бизнеса, академичните среди, NGO сектора, медии, научихме, че КСО е различно от дарителството и спонсорството, с което основно се бърка у нас.

Бизнесът следва да е “добър член на обществото”, както каза Нийл Буне, Постоянен представител на програмата на ООН за развитие у нас. “Както учим децата си да са отговорни, така следва да сме отговорни и ние. Да си отговорен помага на теб самия и на тези, около теб, на обществото”.

КСО е “нов феномен” за страната, според Боряна Димитрова от Алфа Рисърч.

КСО следва да се превърне в престижна социална норма -бяхме единодушни всички присъстващи.

В контекста на социалната отговорност ето само част от нашите, на ABC Design & Communication проекти, ориентирани към обществото:

300 бебета повече – проект на Az-jenata.com и инициативен комитет (2006) – за още информация тук.

– Мъже със сърце – проект на Az-jenata.com (2004-2005)

– Базари за родители – проект на Az-jenata.com и ROI. (2005-2007)

Аз заеквам, ти заекваш – проект на Az-deteto.com и СИЗ (2004)

и други – с гордост можем да заявим, че сме силно социално отговорна компания!

11Dec/14

Бизнесът се развива и прави добро – книга от Филип Котлър

Неотдавна на българския книжен пазар излезе книгата на маркетинг гуруто Филип Котлър – “Добри дела”, написана в съавторство с Дейвид Хескил и Нанси Лий. Подзаглавието е обобщаващо: “Бизнесът може да се развива, докато прави добро”.За какво става дума в книгата:

През последните 30 години голям брой компании доказаха, че е възможно да се сътвори един по-добър свят и едновременно с това да се увеличат печалбите. Опитът показва също, че създаването на успешни маркетингови и корпоративни социални инициативи изисква интелигентност, всеотдайност и финес. Независимо дали работите за голяма корпорация или за начинаеща фирма, генерирането на финансова печалба и социални дивиденти е въпрос на внимателно балансиране.

Корпорациите, които работят целенасочено, за да постигнат успех в маркетинговите и корпоративните социални инициативи, не само съществуват по-дълго, но и просперират повече от конкурентите си.

Кой е Филип Котлър?

Филип Котлър е  роден през 1931 г. в Чикаго. Започва като пионер на социалния маркетинг, а през годините се утвърждава като един от водещите американски експерти по мениджмънт и маркетинг. Избран е на 4-то място в класацията на Файнешънъл Таймс за най-големите имена в мениджмънта на всички времена (след Джак Уелч, Бил Гейтс и Питър Дракър).

В кариерата си Котлър е бил консултат в областта на маркетинговото планиране, стратегическия и международен маркетинг на редица международни компании като IBM, Michelin, Bank of America, Merck, General Electric, Honeywell и Motorola. Той е редовен лектор на семинари из целия свят.

В ABC Design следим непрекъснато книжния пазар за нови заглавия в областта на рекламата, маркетинга и уеб комуникациите, за да ги отразим и споделим с вас, нашите читатели. На линия сме да поговорим по въпроси в горните три сфери. Обадете ни се!

Вижте още:
Нова книга: Корпоративна социална отговорност и комуникации

 

15Apr/14

Пролетни уеб проекти

Всеки уеб проект, който реализирахме тази пролет е по своему специален. Дали с дизайна си, дали с концепцията и идеята си, дали с функционалностите. Представяме ви три от чудесните уеб сайтове, наше дело, които вече са онлайн и събират овации.

Вихровения! Предизвикателството в този проект бе да пренесем богатия свят на сугестопедията, изпълнен с класическо изкуство, музика, вълшебства и наука, в бързото, ограничено от екрана, дигитално пространство. Резултатът ни харесва 🙂

vihrovenia

ГОЛЕМИЯT СТАРТ е поставен.

Малък сайт за инициативата на Дани и Люпчо в подкрепа на SOS Детски селища. Проектът е част от програмата ни за корпоративна социална отговорност.

sos

Редизайн и допълнителни функционалности за сайта на Национална пациентска организация.

national

Aко и вие имате нужда от промо уеб сайт, знаете къде може да ни намерите 🙂

30Jul/12

Дарихме книги на Столична библиотека

Като част от нашата Корпоративна социална отговорност, а и далеч отвъд нея се стараем да помагаме в областта на културата. Основният ни проект в тази насока е сайтът Kafene.bg, който наскоро навърши 5 години.

Отделно от това даряваме често книги, но ето – не сме го споделяли тук, в блога. В началото на годината дарихме 30 броя книги на Столична библиотека. Предната седмица дарихме нова порция – 50 книги на Столична библиотека и 5 на Детски отдел на столична библиотека. Така общо дарените от екипа на Ей Би Си Дизайн енд Комюникейпън книги за 2012-та до момента стават 85 броя! Нови книги, художествена и научно-популярна литература, която със сигурност би представлявала интерес за читателите.

Вярваме подобни акции не са изолирано явление и продължаваме в тази посока. Мислим за още сходни проекти. Скоро ще ги реализираме и споделим за тях тук.

25Feb/11

Подпомагаме младите в уеб

В съзвучие с нашата корпоративна социална отговорност и желанието ни да подпомагаме развитието на родния уеб и младите в уеб тази година решихме Ей Би Си Дизайн енд Комюникейпън да сме сред спонсорите на едно уникално събитие – конкурсът за ученически разработки – webloz.

Националното състезание за уеб разработване се провежда за 5-та година. Записванията за него вече започнаха. А финалът ще е в края на април. Очаквайте подробности от мястото на събитието.

02Sep/19

Q&A с Марина Стефанова- лектор на CSR семинар

Marina Stefanova CSR

Д-р Марина Стефанова е дългогодишен експерт и изследовател в областта на КСО и от години работи, преподава, пропагандира пред бизнеса нуждата и възможностите, които КСО дава.
Ето какво сподели тя месец преди предстоящия CSR семинар:

Кои са основните дейности, които засягат КСО?

Корпоративната социална отговорност е понятие, което за много кратко време се промени няколко пъти. Стартирайки от етични отговорности и филантропия през 50-те години на XX век, компаниите преминаха през осъзнаване, къде доброволно, къде под чужд натиск, на своята активна роля за овладяване и наскоро – в решаването на обществени проблеми. Днес КСО е елемент от стратегическото им управление, който включва идентифициране и намаляване на рисковете за бизнеса, определяне и грижа за значимите екологични и социални аспекти в работата в постоянен диалог със заинтересованите от нея.
Затова и ролята на практикуващите я нараства постоянно.

CSR семинар

 Смятате ли, че компаниите в България разбират смисъла и необходимостта от добре развита КСО стратегия?

Все повече. Но ни очаква толкова много работа в тази посока. Защото през последните 10 години в света публичните институции, компаниите, гражданските организации и научните институти се обединиха около общ дневен ред за развитие. Стиснаха си ръцете около общи цели за устойчиво развитие и вече създават обща методология за тяхното постигане. А България на практика доброволно се изолира от тези процеси. Ние не слагаме важните теми на масата, някак ги заобикаляме. Не умеем да говорим и дискутираме конструктивно. Все още смятаме, че другият трябва да носи отговорност, а ние – не. Затова в публичното пространство бизнесът се бори да доказва ежедневно, че има смисъл от него. И трудно излиза от своето ежедневие да чуе новостите и да ги приложи за себе си. Наша работа е да доказваме с пример и лесни за прилагане указания, че КСО работи и носи ясни и измерими ползи.

Кои са най-осезаемите и големи грешки, които допускат компаниите по отношение на КСО политиките си?

Най-голямата грешка, която наблюдавам, е, че повечето компании все още не свързват КСО с основния си бизнес. Не разпознават в нея възможността да управляват работата си по-умно, по-отговорно и не й позволяват да реализира иновациите, които предлага. Последица от това разбиране е, че КСО продължава да стои в графата на разходите. Това я превръща в „евентуална“, при наличие на свободни ресурси и добронамерено ръководство.

Кои са основните теми, които ще засегнете в тазгодишния CSR семинар? 

CSR

Бих могла да опиша семинара като едно бързо, заземяващо, демистифициращо и вдъхновяващо пътешествие из основните КСО теми. В което, без да се усетят, участниците разбират как да превърнат съпричастността си към хората и планетата в една професионална, структурирана и управлявана дейност с ясно измерим ефект – за компанията и за обществото. След всяко негово издание участниците споделят, че подобряват своята работа, чувстват се уверени в решенията си и впоследствие аргументирано защитават проекти и бюджети пред своето ръководство.
С нетърпение очаквам следващото му издание през октомври!

 

Заинтригувахме ли Ви? Заповядайте на CSR семинара ни на 4 октомври! Регистрирайте се тук.

27Dec/16

Дарихме на Читалнята хубави книги

abc_design_darenie_chitalnyata1Много пъти сме казвали, че обичаме да четем – задължително професионални книги, свързани с работата ни – програмиране, уеб, дизайн, маркетинг и комуникации, но също и художествена литература. Фактите: имаме не един и два списъка с любими книги на екипа, а през лятото на 2016 направихме кошница за размяна на книги в офиси, в която е поканен да се включи всеки, който идва при нас.

На 23 декември екипно посетихме Читалнята в София, за да им поднесем дарение от подбрани книги от съвременни български и чужди автори. В замяна всеки получи лична читателска карта.  За нас е чест да бъдем в полза на различни каузи, защото вярваме в практиките на корпоративната социална отговорност, а конкретно тук – в подкрепа на четенето, защото сме сигурни, че книгите образоват, възпитават, забавляват, внасят цвят, мъдрост и вдъхновение в живота ни.

Какъв по-хубав завършек на годината от това да подкрепиш добра кауза!

Снимка 1: Част от екипа на ABC Design & Communication и на Читалнята.
Снимка 2: Една от двете зали в Читалнята.

chitalnyata-1

04Apr/16

Борисовата градина стана по-красива с 18 дъба

blog_ABCНа 1 април, не на шега, а наистина и юбилейно, екипът на ABC Design засади 18 летни дъба в Борисовата градина. Поводът беше празничен18-тия ни рожден ден.

Направихме го, защото харесваме София и искаме тя да става още по-зелена; защото смятаме, че бъдещето е на истинските екополитики и защото вярваме в корпоративната социална отговорност.

Ето някои ползи от засаждането на дървета:
– те са белите дробове на Земята;
– защитават почвата от ерозия;
– регулират водообмена;
– регулират локалния климат.

SONY DSC“Това е четвъртото ни екипно садене на дървета по различни поводи. Благодарим на всички приятели на ABC Design, които са с нас вече толкова години! Заедно можем!” – сподели Жюстин Томс – мениджър Бизнес развитие.

abc_treesЗалесяването се осъществи с подкрепата на г-жа Цвета Томс Дерсаркисян от (“Цвете от Цвета”) и с любезното съдействие и професионални консултации на ОП “Паркове и градини” към Столична община, чийто екип беше плътно до нас. Специални благодарности на г-жа Стефка Стефанова, г-жа Йорданка Петкова и г-н Емануил Тодоров.

abc_designЩе наглеждаме с любов малката ни дъбова горичка – на поляната зад спирката на Полиграфическия комбинат.

Очаквайте още новини с хаштаг ‪#‎18abc‬ от отбелязването на 18-тата ни годишнина.

parkove_i_gradini-SOЕкипът на ОП “Паркове и градини”

Още снимки вижте на фб страницата ни.

Още по темата:
Вече сме част от Зеления кръг
В събота ще залесяваме – всички помагачи могат да се включат

Засади дърво

 

 

23Nov/15

Маркетинг с кауза

Маркетинг с кауза или cause-related marketing е новата тенденция в областта на маркетинга и рекламата. Той е различен от благотворителността и е свързан с корпоративната социална отговорност. За това говори Жюстин Томс – мениджър Бизнес развитие в ABC Design & Communication в това видео.

Обадете ни се, за да разработим за Вас нова маркетингова стратегия с кауза!

Още по темата:

Бизнесът се развива и прави добро – книга от Филип Котлър
Марина Стефанова разказва за корпоративната социална отговорност