Нефинансов отчет към 2018 – за кой бизнес е нужно

26734020_1571190342972421_1766218115041102018_n

В началото на новата година всеки бизнес или фирма изпраща старата с оформяне на необходимите документи, платежни, фактури, договори и т. н. Но освен финансовото ѝ приключване има има още един необходим отчет.

Повече за него от Марина Стефанова:

Кой бизнес е нужно да изготви нефинансов отчет към 2018-та година?

Според българския Закон за счетоводството всички големи предприятия, които са предприятия от обществен интерес и към 31 декември на отчетния период надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души, прилагат в доклада за дейността си нефинансова декларация. Това включва кредитни институции, застрахователи, пенсионноосигурителни дружества и инвестиционните фондове към тях, както и компании, чиято основна дейност е да произвеждат, пренасят и/или продават електроенергия, топлоенергия, природен газ и/или ВиК услуги.

 Какви са спецификите при работата по подобен отчет?

Създаването на отчет само по себе си е позната дейност в компаниите. Специфичното тук е, че се очаква събиране и поднасяне на «нетипична» за читателя информация, която да подпомогне разбирането на развитието, резултатите, състоянието на предприятието и въздействието на неговата дейност, отнасяща се като минимум до екологичните и социалните въпроси и въпросите, свързани със служителите, зачитането на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите. Тя е толкова разнопосочна и несвързана на пръв поглед. Изисква включване на експерти от отделите по околна среда, човешки ресурси, правен и отдел доставки, които рядко работят в един екип. При липса на експерти, които да я поднесат на разбираем език, това би бил един изключително безполезен и скучен документ.

 Кои са основните трудности?

Трудностите могат да бъдат разделени в две основни посоки. На първо място, не всички компании текущо събират първични данни в областите, посочени в закона. Това означава, че няма да могат да предоставят пълна информация и първите отчети няма да отговарят на репутацията им на сериозни и отговорни фирми. Това е репутационен и краткосрочен риск, защото в рамките на няколко години те ще се научат. На второ място, събирането и оповестяването на тази информация да няма никакъв ефект върху бизнес представянето и функционирането на предприятието, т.е. отчитане заради отчитането. Тук рискуваме да превърнем нефинансовия отчет в административно бреме за фирмите. А в действителност, тази информация е полезна за подобряване работата на компанията, изграждането й на дългосрочна полезност, както в чисто икономически план, така и като корпоративен гражданин.

Екипът на ABC Design и CSR Advice Box са на линия за консултиране по изготвяне на нефинансов отчет – обстоен анализ на досегашната отчетност, изготвяне на предложения за вътрешно-фирмени комуникационни активности, експертна обратна връзка относно вече изготвения отчет с нефинансова информация, интегриране на нефинансовите данни към цялостното представяне на компанията, лични консултации на екипа по съставяне на годишния отчет.

Leave a Comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.