Правила за игрите

Tic Tac Toe – Морски шах
Играе се от двама играчи, като всеки избира свой цвят пионки. Всеки на свой ред поставя по една пионка на дъската. Целта е да се подредят три пионки в един ред, една колона или по диагонал. Който подреди първи тройка е победител.

Checker – Шашки
Играят двама играчи – всеки избира свой цвят пионки. Цялата игра преминава единствено по черните полета и всеки играч започва играта с 12 пионки (шашки), разположени на три реда от страната на състезателя. Целта на играта е да се вземат всички противникови фигури или да се постигне позиция, в която противникът да не може да мести. Шашките могат да се движат по едно поле диагонално напред. Движението назад не е позволено. Ако шашката стигне до срещуположния край на дъската (последния ред), тя се превръща в “цар”, който добавя и заден ход към своите способности. Ако шашка стои до противникова фигура (посока напред) и полето след нея е празно, то играчът е длъжен да вземе противниковата фигура, като я прескочи и я премахне от дъската. Ако след прескачането е възможно да се прескочи още една противникова фигура, то играчът е длъжен да вземе и нея, т.е. могат да се вземат няколко фигури с един ход. Същото правило се прилага и за царя, с една разлика – царят може да взема и назад. Могат да се прескачат само противникови фигури, собствените – не. Ако играчът има няколко възможности да вземе противникова фигура, може да избере всяка от тях. Все пак, когато дамата (във вариантите с дълъг скок) може да скочи, играчът не може да избере да скочи с шашка. Шашката прескочила противникова шашка и превърнала се в цар, не може да продължи да скача като цар в рамките на този ход.

Ludo – Не се сърди човече
Тази игра може да е играе от 2, 3 или 4 играча. Всеки играч избира различен цвят и поставя своите 4 пионки на четирите точки от своя цвят на игралната дъска. Хвърля се зарчето, за да се определи кой започва и този, хвърлил най-голямо число е първи. Хвърля се зарчето и пионката се премества толкова квадратчета напред (по стрелката), колкото е показало зарчето. Целта е да се достигне средата. След като се мине с първата пионка се започва с втората и така до четвъртата. Победител е този, който пръв отведе до центъра своите четири пионки.

Mill – Дама
Играе се от двама играчи, като всеки избира свой цвят пионки и има девет пионки. Всеки на свой ред поставя по една пионка на дъската. Всеки от играчите се стреми да направи “дама” – да подреди три от пионките си на един ред в хоризонтално или вертикално положение. Който първи направи “дама” има право да вземе една от пионките на противника си. Играчът, останал само с три пионки може да ги мести без ограничение на всяко свободно място, за да пречи на своя противник да прави “дама”. Играта печели този, който успее да вземе седем броя противникови пионки, така че другият, останали с две пионки да не може да направи повече дама.

Chinese – Китайски Шах
Играе се от двама или трима играча. Всеки играч поставя своите пионки в единия триъгълник и има за цел да достигне срещуположния, еднакъв по цвят триъгълник от игралното поле. Позволените ходове са или през един, ако се прескача пионка (като може да се прескача и противникова пионка) или единичен, ако няма прескачане. Прескачането е позволено само по чертичките. печели този, които първи подреди в срещуположния триъгълник своите пионки.

4 Thoughts to “Правила за игрите”

  1. Аз съм много добър на Дама 🙂

  2. Игрите са страхотни, а най-голямото предимство е компактността им. Обичам да играя ‘Не се сърди човече’, но понякога се сърдя 🙁 Thanks, Justine! Happy 2009!

  3. Верджи

    И ние сме много добри на Дама 🙂 пък и сме и скромни 🙂
    може да направим турнир по някое време:)
    Дама на месеца:))))

  4. […] 5 Games (Chinese chess, Tic Tac Toe, Checker, Ludo & Mill) – in just 1 […]

Leave a Comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.