Категория: социални мрежи

featured, маркетинг неща, социални мрежи

UGC – какво представлява и как да го използваме в полза на бизнеса ни?

User-generated content или на български генерираното от потребители съдържание придобива все повече значение в маркетинга....