Важна информация от Наредба Н-18 – текстове, приети в нарушение на правилата за издаване на нормативни административни актове

Важна информация от Наредба Н-18 - текстове, приети в нарушение на правилата за издаване на нормативни административни актове

Споделяме с Вас интересна и полезна информация, подготвена от кантората на IAB относно Наредба Н-18.

С решение от 20.11.2020 г. Върховният административен съд установи, че
редица текстове от Наредба Н-18 са приети в нарушение на правилата за
издаване на нормативни административни актове, като не са спазени
изискванията за обществено обсъждане. Съдът намира и други нарушения, като в резултатът постанови решение, по силата на което:

  1. Отпадат изискванията за регистрация в НАП на софтуер за
    управление на продажби, както и задължението на НАП да поддържа списък със софтуерите, за които е декларирано съответствие с нормативните изисквания.
  2. Отменя се разпоредбата, която предвижда, че чрез електронен магазин, могат да се регистрират и отчитат продажбите чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, без да се отпечатва на хартиен носител.
  3. Отпада задължението на търговците да оказват съдействие на органите по приходите за достъп, четене и експорт в четим вид на информация от реална и/или архивна база данни на разработвания/разпространявания от тях софтуер, включително на обектите в базата данни. Също така отпада задължението и на търговците, използващи такъв софтуер, да предоставят достъп на органите по приходите до съхраняваните и обработваните чрез този софтуер данни.
  4. Отпада задължението на търговците, които извършват продажби чрез електронен магазин, да съхраняват в законовите срокове създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.
  5. Отпада задължението за производител на софтуер за управление на продажби, който предоставя софтуера като облачна услуга (SaaS), да съхранява базата данни на лицата, които използват софтуер за управление на продажби в търговски обект, само на територията на Република България или на държава – членка на ЕС.
  6. Отпада задължението на търговците, управляващи електронен магазин, да съхраняват копие на актуално свидетелство за регистрация на фискалното устройство на адреса за кореспонденция.
  7. Отменят се и Приложения № 34 и 35 към Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Отпадат и други текстове от Наредба Н-18.

Leave a Comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.