Станимир Костов за ползите на фирмите, използващи ERP системи

StanimirKK1Станимир Костов е Управляващ директор на ФТС Груп. Поканихме го да ни разкаже повече за ERP системите за бизнеса.

От какъв мащаб и от какъв тип фирми имат нужда от въвеждане на ERP системи?

Всяка организация има свои собствени, специфични цели за внедряването на ERP система. За едно производствено предприятие това може да бъде повишаването на качеството чрез пълен контрол и проследимост на материали и готова продукция, за друго – прецизна себестойност на продукцията чрез разгърнати приходно-разходни центрове и т.н. Докато компания в сферата на търговията и услугите може да цели да оптимизира ресурсите си и да подобри рентабилността си чрез управлението на бизнеса си със стриктен бюджетен контрол и т.н.

Във времето на неограничената информация и компютърна мощ, но на ограниченото време, ние помагаме за извличането на максималното от всеки ресурс и сме част от процеса на дигитална трансформация на клиентите ни. Тази трансформация обхваща както вътрешните за организацията процеси, така и външните, а в основата на тези процеси са ERP и CRM системите. Те помагат на компаниите, независимо от техния мащаб, да оптимизират бизнес процесите си и да подобрят ефективността на своята дейност.

Кои са основните предизвикателства към интегрирането на ERP решения за бизнеса?

Компаниите, които са взели решение да внедрят ERP система обикновено се интересуват от разрешаването на следните предизвикателства:

• промяна на част или целия бизнес за подобряване на ефективността и приспособяване към пазара;
• по-голяма яснота и прозрачност на бизнес операциите и финансите;
• подобряване на координацията и информацията между различните отдели и офиси на компанията и др.;

Освен тях всяка организация има и свои собствени, специфични предизвикателства. За едно производствено предприятие това може да бъде намаляване на гаранционните запаси, повишаване на печалбата в производството и т.н. Докато компания в сферата на услугите може да цели да оптимизира ресурсите си и да увеличи рентабилността.

Кои са основните ползи?

Ако трябва да изброим някои от ползите:
• повишаване на % на заявките доставени навреме;
• намаляване на залежали стоки в склада;
• ускоряване на цикъла „закупуване на стока – получаване на парите от клиента”;
• намаляване на разходите по веригата на доставки;
• ускоряване на обработката на поръчки от клиенти;
• по-висока удовлетвореност на клиентите;
• редуциране на времето за осчетоводяване и приключване на документи;
• навременни и точни анализи и отчети.

Изборът на ERP система изисква включването на представители от различни отдели на компанията, които ще работят заедно, за да се постигне ефективност във всеки процес на организацията. Тази координация се отнася както за техническата страна на внедряването (създаването на единна база данни), така и за процесите във фирмата. Това означава, че трябва да се създаде много добър синхрон между купувача, доставчика и внедрителя на системата.

Закупуването на ERP система изисква детайлно опознаване на предлаганите решения на пазара, но от особено значение е да се конкретизират изискванията и нуждите на дадената компания.

Разбрахме, че сте изготвили интерактивна класация на топ училищата в България с помощта на Power BI – BI инструмета, който представя ФТС България. Какво бихте искали да покажете с този отчет?

Много хора се учудват, какво е общото между отчетa с класацията на училищата и ERP или CRM. Общото е средството за анализи Power BI, което в случая ползва данни не от ERP или CRM система, а от реалните резултати от НВО за 2015 година. С този отчет искаме да покажем възможностите на Power BI, но „пречупени“ през тема, която да е близка до почти всеки от нас.

Ако разгледате интерактивния отчет, ще си отговорите на въпроси като „Кои са топ 10 училища в България? А в София? А във Варна?“, „Кои са най-добрите държавни или частни училища по резултати от матурите в 7-ми клас по математика и български? А кои имат най-добри резултати по чужд език?“, „Колко ученика има в частните училища?“, „Къде има вероятност да е подсказвано по време на матурите?“ Можете да разгледате отчета на адрес www.powerbi.fts-eu.com и да си зададете въпроси за Вашия бизнес, чийто отговори ние ще Ви помогнем да получавате навреме и независимо къде се намирате.

Какво пожелавате на бъдещите си клиенти?

Планирайте и в бъдеще време – изберете ИТ решение, което ще „расте“ заедно с Вашата компания. Вземете предвид не само модулите и функционалностите, които са необходими в настоящия момент, но и тези, които може да са необходими след шест месеца или една година в съответствие с плановете Ви за развитие на бизнеса.

 

 

 

 

Leave a Comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.