Брандбук или Комуникационна стратегия?

Брандбук или Комуникационна стратегия?

Преди да навлезем по-надълбощо в анализа за това кое предлага по-добра ефективност и успехи – брандбук или комуникационната стратегия, нека да разгледаме същината на всяко едно от тях поотделно.

Първо ще поговорим за Брандбукът. Той е нещо като упътване включващо в себе си основни неща за марката. Като стил, лого, уникална визуална идентичност и насоки как да бъде прилаган този стил. Освен подробности за логото като правилното и неправилното използване на логото и информация за свободното пространство около логото, за да се поддържа видимост и въздействие на марката в брандбукът се съдържа и цветовата палитра, която определя основните и вторичните цветове, свързани с марката. Типографията – предписва шрифтовете, които да се използват в различни контексти, като заглавия и основен текст. Изображенията и други визуални елементи, с които се цели осигуряването на последователност в представянето на марката в различни медии и канали както и изграждане на последователна визуална тема. Брандбукът помага за поддържането на сплотен и разпознаваем имидж на марката, което е от решаващо значение за изграждането на идентичност на марката и установяването на силно присъствие на пазара. Може също така да включва информация за мисията, ценностите, гласа и тона на марката, за да предаде цялостното преживяване на потенциалните клиенти на марката. Предлага примери за обезпечение, като визитни картички, бланки и реклами, за да илюстрира правилната употреба.

Брандбук или Комуникационна стратегия? - 1
Източник: freepik.com

В комуникационната стратегия се включват плана и подхода, които фирмата използва, за да предаде своите съобщения към клиентите си. Това включва определяне на ключовите послания, избор на комуникационни канали и определяне на общия тон и стил на комуникация, което донякъде си прилича с тона към клиентите включен в изграждането на брандбук. Комуникационната стратегия е съобразена с целите на организацията и може да включва както вътрешна, така и външна комуникация. Може да включва различни форми, като реклама, връзки с обществеността, социални медии, маркетинг на съдържание и задължително определяне на целева аудитория. В зависимост от естеството на бизнеса, за който се изработва комуникационната стратегия се отчитат силните и слабите страни на всеки канал за потенциално разпространение. Задължително в комуникационната стратегия има залеожен вариант за обратна връзка с клиентите, за да може чрез нея бранда да става все по-добър. Разработването на график за публикуване на съдържание в различните канали на социалните мрежи също е от съществено значение за стратегията на вашия бизнес. Ефективните комуникационни стратегии спомагат за изграждане на осведоменост за марката, поддържат доброто име на марката и насърчават значими връзки с клиентите. В зависимост от непрестанно променящите се изисквания на пазара, комуникационната стратегия може да бъде променена своевременно.

Брандбукът и комуникационната стратегия са динамични документи, които трябва да се развиват с марката и нейния пазарен контекст. Те служат като основни инструменти за създаване на силно, последователно и резониращо присъствие на марката. Без тях няма как бизнеса ви да стъпи уверено на пазара и да заяви себе си и своята идентичност.

В обобщение, докато брандбукът  на марката се фокусира върху визуалните елементи и насоките за поддържане на последователна идентичност на марката, комуникационната стратегия е по-широк план, който очертава как марката комуникира своите послания за постигане на конкретни цели. И двете са основни компоненти за изграждането и поддържането на успешна марка.

Ние, от ABC Design, имаме дългогодишен опит в качественото разработване на цялостни уеб решения, създаване на сайтове, менажиране на онлайн проекти и решения. Свържете се с нас за съдействие по въпроси за сигурността на Вашия уебсайт. 

Leave a Comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.