Omnichanel – Какво конкретно означава Omnichanel?

Omnichanel - Какво конкретно означава Omnichanel?

Как могат бизнесите да се възползват? Каква е разликата с multi-channel advertising?

В бързо развиващия се дигитален рекламен пейзаж непрекъснато се появяват нови модни думи. Един такъв термин, който напоследък привлече нашето внимание, е „Omnichannel“, приветстван като най-новата иновация, която притежава потенциала да промени начина, по който марките се свързват с аудиторията. Но какво всъщност означава Omnichannel? И как бизнесът може да използва силата му, за да стимулира успеха?

Експерти от целия свят дават отговорите свързани с демистифицирането на Omnichannel каторазвенчават погрешните схващания и разкриват истинската му стойност.

И така, какво е Omnichannel? Като отправна точка се използва мнението и разбирането на различните експерти по въпроса какво представлява Omnichanel според тях. Колективно се предполага, че Omnichannel се отнася до цялостен подход към рекламата и маркетинга, който използва множество канали за достигане до потребителите и създаване на безпроблемно клиентско изживяване. За разлика от многоканалната реклама, която се фокусира върху популяризирането на продукт в различни канали, без да отчита обратната връзка на клиента, омниканалната реклама поставя потребителя и връзката му с рекламодателя в центъра.

Ключовата разлика между междуканалното рекламиране – стратегия, която включва използване на множество канали за взаимодействие с потребителите по безпроблемен и интегриран начин, помагайки за преодоляване на празнината между онлайн и офлайн каналите – и Omnichannel се крие в данните. Омниканалното рекламиране отива една крачка напред, като извършва задълбочен анализ на данните за потребителските взаимодействия във всички канали, включително разгледаните и закупените продукти, както и видяните и кликнати реклами. След това тези данни се използват за адаптиране и модифициране на съобщенията в различни канали, с цел премахване на границите между онлайн и офлайн преживявания и осигуряване на възвръщаемост на инвестициите за рекламодателите.

Omnichanel - Какво конкретно означава Omnichanel? - 1

Спъред всички – Omnichannel не е само за пренасочване, но включва използване на данни за информиране на различни съобщения, в множество канали, въз основа на етапа на потребителя в пътуването на клиента. Става дума за обединяване на два или повече канала за постигане на сплотени и свързани съобщения и позволяване на възможността за точна и значително по-подвижна оптимизация на бюджета между каналите. Отделно беше подчертано, че измерването ще играе решаваща роля, за да позволи на марките да надхвърлят отделните канали, за да идентифицират кои етапи и канали водят до нарастваща стойност за рекламодателите. Целта наистина е да се идентифицират всички пътища, от които идва потребителят, и да се използва измерването за обратна връзка и да се коригират циклите на планиране въз основа на постепенното повишаване.

От гледна точка на продажбите беше предложено, че подходът Omnichannel изисква плавност и способност за предоставяне на решения по време на пътуването на клиента, което програмното рекламиране поддържа чрез идентифициране на допирни точки по пътя. Що се отнася до измерването, беше предложено да не се фокусираме единствено върху самоотчитането, но също така да вземем предвид различни пазари и стандарти, които изискват отчитане на всеки от тях.

Основен е въпроса вие като професионалисти изграждащи маркетингови стратегии – Как решавате плавността в различни среди, за да стимулирате производителността? Значението на установяването на универсален начин за измерване и разбиране на въздействието на различни канали е ключово за бизнеса. От гледна точка на активирането е изключително важно да имате последователни ключови показатели за ефективност (KPIs), които са в съответствие с бизнес резултатите на рекламодателя. Въпреки това се предполага, че възникват предизвикателства при интегрирането на канали, които имат различни характеристики и изискват уникални KPI. Може би е реалистично да се очаква универсален KPI за толкова различни канали.

Макар и да изглежда предизвикателство, е възможно да се работи за универсален KPI чрез възприемане на процес на обучение. Това би включвало възприемане на подход на тестване и учене и адаптиране с течение на времето. Това експериментиране може да даде възможност на индустрията да разшири границите и да открие разрушителни, но положителни решения в Omnichannel. Нека да не забравяме и важността от сътрудничеството и прозрачността с клиентите и агенциите, тъй като е важно да се разберат техните специфични изисквания и двигатели на ефективността, за да се даде възможност формулирането на универсални KPI да бъде приведено в съответствие с желаните резултати. Освен това, това подчертава значението на данните за безпроблемното интегриране на онлайн и офлайн канали. Споделянето на данни в правилните точки играе решаваща роля при подготовката на кампании и осигуряването на успешна координация на различни среди в рамките на стратегията за Omnichannel.

Фокусът от първоначалната ангажираност на потребителите трябва да бъде изместен към по-холистичен подход. Макар и да има риск това да не работи добре в по-установените вече канали със стандарти, които са съгласувани отдавна, трябва да се даде шанс на този нов по рода си модел. Вместо да се фиксира върху едно единствено измерване или канал, трябва да се вземат предвид показателите за ангажираност на потребителя след първоначалното, като обхват, офлайн продажби или повишаване на марката на базата на панели. Идеята за създаване на универсални KPI също е важна, защото UKPI гарантира, че каналите се разглеждат според техните собствени заслуги и по-малко зрелите канали не губят от по-зрелите канали. Но освен това потенциално може да включва пет KPI въз основа на всеки желан резултат от кампанията, служейки като рамка за стандартизация за всяка конкретна кампания.

Omnichanel - Какво конкретно означава Omnichanel? - 2

Ключова е важността да има комбинация както от собствени данни, така и от независимо измерване, за да се стимулира автентично изживяване в Омниканал. От една страна, наличието на собствени инструменти и достъп до необработени данни и прозрения може да осигури конкурентно предимство и диференциация за доставчиците. Въпреки това е също толкова важно да се предостави избор на рекламодателите. Те трябва да имат възможност да използват независими доставчици и да не се ограничават до универсален подход. Ролята на одиторите и значението на образованието бяха подчертани, тъй като те могат да играят решаваща роля в подпомагането на рекламодателите да оценят ефективността на кампаниите.

Като цяло, балансът между патентовани данни и независимо измерване се смята за необходим за стимулиране на автентично Omnichannel изживяване, като същевременно се гарантира прозрачност, избор и надеждна оценка.

annel advertising?

Ние, от ABC Design, имаме дългогодишен опит в качественото разработване на цялостни уеб решения, създаване на сайтове, менажиране на онлайн проекти и решения. Свържете се с нас за съдействие по въпроси за сигурността на Вашия уебсайт. 

Leave a Comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.