Какъв е съвременният маркетинг микс – или от 4 P’s към 4 C’s

Какъв е съвременният маркетинг микс - или от 4 P's към 4 C's

Всеки, който има основни познания по маркетинг е запознат с основополагащите елементи на маркетинговата стратегия – Продукт, Цена, Място, Промоция (на англ. Product, Price, Place, Promotion – оттам и четирите P’s на маркетинга). Новата визия за маркетинга, обаче, се състои от други 4 основни концепции (Co-creation, Currency, Communal activation, Conversation – или 4 C’s). Защо идеята за 4 C’s е по-приложима и релевантна за съвременния свят? Ще Ви дадем отговора в днешния блог пост.

Според класическия подход в маркетинга (4 P’s) една компания, след екстензивни маркетингови проучвания и анализи, дефинира продукта, който ще предлага, на съответната цена (Product, Price), къде потребителите ще купуват продукта (Place) и през какви канали ще се промотира (Promotion). Какъв е проблемът с тази концепция в съвременния свят? Сега, благодарение на дигитализацията, хората сме много по-свързани помежду си, имаме много по-лесен и бърз достъп до повече информация. Това налага нуждата класическата 4 P’s концепция да еволюира и да се преадаптира, така че потебителят да има много повече участие и влияние в маркетинговия микс чрез съвременната идея за 4 C’s, отколкото е имал при класическата концепция.

В какво се състои новият маркетинг микс – 4 C’s?

Важно уточнение е, че модерната маркетингова концепция 4 C’s подобрява класическата 4 P’s и я адаптира към съвременната реалност, а не налага нови понятия. В дигиталната икономика първият елемент от модерната концепция (Co-creation) представлява нова стратегия за разработване и подобряване на продукта. Тя предполага, че още в най-ранен стадий на създаването на един продукт, потребителите трябва да имат възможността да персонализират продукта според нуждите и предпочитанията си.

Вторият елемент (Currency) е идеята е за по-динамично и гъвкаво определяне на цената, съобразени с търсенето на пазара и използването на капацитета във всеки един момент. Тази концепция се прилага широко от авиокомпаниите и туристическата индустрия като цяло. Онлайн търговците, например, работят с големи бази данни, които биха могли да им помогнат да оптимизират печалбата, като определят различни цени за различни потребители на базата на покупателната история на всеки от тях.

Пример за третия елемент (Communal activation) са посредниците в дигиталното пространство, които улесняват достъпа на нас, потребителите, до услуги като резервиране на хотелска стая, наем, такси, банкиране. Самите посредници не притежават тези продукти и услуги, но променят класическата концепция за определяне на каналите за дистрибуция (Placе).

Четвъртият елемент (Conversation) осъвременява идеята за реклама и комуникация с потребителя. Ако в миналото рекламната комуникация е била едностранна, без потребителят да има възможност да отговори, да вземе участие в диалога с бранда, то сега с помощта на социалните мрежи брандът може и трябва да установява диалог с потребителя. С популяризирането на дигиталните платформи за поставяне на оценка и рейтинг на продукти и услуги (напр. TripAdvisor), потребителят може да достига до много повече хора, независимо дали е харесал продукта / услугата или не. Обратната връзка, която потребителят има възможност да остави, е много ценна информация, в която един бранд трябва да се научи да се вслушва, за да подобрява пропуските и съответно да научава директно от източника какво работи добре.

В съвременния дигитализиран и свързан свят класическата маркетингова концепция (4 P’s) неизбежно се трансформира в модерната 4 C’s и компаниите трябва да вървят в крак с тази трансформация. Ние, в ABC Design, сме на линия да помогнем с необходимите за тази цел дейности. Свържете се с нас за консултация!

Leave a Comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.