Категория: уебски неща

маркетинг неща, процес, сайтове, социални мрежи, уебски неща

Какъв е съвременният маркетинг микс – или от 4 P’s към 4 C’s

Всеки, който има основни познания по маркетинг е запознат с основополагащите елементи на маркетинговата стратегия...